ราวกันตกสำหรับความปลอดภัยบนที่สูง

การเลือกใช้ราวกันตกสำหรับการป้องกันการตกบริเวณขอบหลังคา ช่วยให้พื้นที่บนหลังคามีความปลอดภัย ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่จำเป็นต้องสวมชุด harness หรือคล้องเกี่ยวสาย Lifeline อีกทั้งยังรองรับจำนวนผู้ปฏิบัติงานได้มากโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานระบบ รวมถึงปลอดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบรายปีด้วย การเลือกใช้วัสดุสำหรับราวกันตกควรพิจารณาถึงความแข็งแรง ความทนทานต่อสภาพอากาศ เช่น เหล็กชุบกัลวาไนซ์ (HDG Steel) หรืออลูมิเนียม ที่ผลิตและออกแบบได้มาตรฐานความปลอดภัย
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square