อันตรายจากราวกันตกที่เสื่อมสภาพ

บางครั้งเราจะพบเห็นราวกันตกที่อยู่ในสภาพที่อันตรายในการใช้งาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงอย่างคูลลิ่งทาวเวอร์ จากลักษณะสนิมที่เกิดขึ้นกับเหล็กท่อนั้นมักเกิดจากภายในท่อก่อนแล้วจึงลามมาที่ผิวด้านนอกที่มีสีเคลือบอยู่ โดยหากสภาพภายนอกผุกร่อนอย่างที่เห็น แสดงว่าราวกันตกนั้นเสื่อมสภาพและไม่ปลอดภัยในการใช้งานแล้ว ซึ่งการซ่อมบำรุงโดยการเปลี่ยนชุดราวบันไดทั้งหมดเป็นงานที่ใช้ค่าใช้จ่ายและเวลามาก การเลือกใช้ข้อต่อ Kee Klamp ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการบำรุงรักษาเพราะผลิตจากเหล็กหล่อชุบกัลวาไนซ์ตามมาตรฐานของ British Standard (BS EN ISO 1461) ทนทานต่อสภาพกัดกร่อนได้ดี ติดตั้งง่าย ไม่มีงานเชื่อม

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square