การยกเลิกคอกกันหงายสำหรับบันไดลิง (OSHA 1910 - Fixed Ladder Safety change)

บันไดลิง cat ladder เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคารที่ใช้เป็นทางขึ้นปฏิบัติงานบนหลังคา เครื่องจักร ปล่อง รวมถึงป้ายโฆษณา ซึ่งบันไดลิงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงจากการตกจากที่สูง โดยที่พบว่าใช้การติดตั้งโครงกันหงายครอบไว้ ใครที่เคยปีนบันไดลิงคงเคยคิดว่าคอกกันหงายนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เราตกได้อย่างไรบ้าง? ถ้าเหยียบพลาดหรือลื่นก็น่าจะตกลงมาตรงๆจนถึงพื้น

ข้อกำหนดของ OSHA 1910 กำหนดให้โครงกันหงายไม่จัดเป็นระบบป้องกันตกสำหรับบันไดลิงอีกต่อไป เริ่มบังคับใช้วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นี้ โดยบันไดลิงที่มีความสูงเกินกว่า 24 ฟุต (ประมาณ 7.3 เมตร) จะต้องให้มีระบบป้องกันตก (ladder safety system) หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (personal fall arrest system) การบังคับใช้นี้มีผลต่อบันไดลิงที่ติดตั้งหลังจากวันที่ดังกล่าว ส่วนบันไดลิงที่ติดตั้งไปก่อนหน้านั้นแล้วจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่หลังวันที่ 18 พฤศจิกายน 2579 หรืออีก 18 ปีข้างหน้า

การใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่าง double leg lanyard หรือการติดตั้งระบบป้องกันตกอย่าง vertical lifeline จึงเป็นส่วนสำคัญสำหรับความปลอดภัยในการใช้งานบันไดลิง

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square