การเลือกวัสดุสำหรับทางเดินบนหลังคา


ปัญหาสนิมของทางเดินเหล็ก

ปัญหาการเลือกใช้วัสดุทางเดินเหล็กฉีกบนหลังคาคือปัญหาการกัดกร่อนและเสื่อมสภาพของทางเดินเนื่องจากการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูงของโรงงานอุตสาหกรรม

ปัญหาสนิมทางเดินเหล็ก

การเลือกใช้ทางเดิน Akrobat FRP Walkway เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัย ความสวยงาม ความทนทาน และที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและซ่อมบำรุง

Akrobat FRP Walkway

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square