ทางเดินบนหลังคาพร้อมผิวกันลื่น Anti-Slip FRP Walkway


การติดตั้ง Walkway บนหลังคาสำหรับงานซ่อมบำรุงนั้น นอกจากช่วยป้องกันการเสียหายของแผ่นหลังคาจากการเหยียบแล้ว ควรให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้งานด้วย โดยเฉพาะหลังคาเหล็กที่มีผิวที่เรียบลื่น ประกอบกับความลาดชันของพื้นผิวหลังคา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการลื่นมาก

ผิว Anti-Slip ของแผ่นทางเดินที่ประกอบด้วยเกล็ดควอทซ์เป็นระบบที่มีค่าดัชนีความฝืด (Slip Resistance Value - SRV) สูงที่สุด โดยเกล็ดควอทซ์ช่วยเพิ่มพื้นผิวสัมผัสกับพื้นรางเท้าเมื่อน้ำหนักตัวกดลงบนแผ่นทางเดิน ประกอบกับความทนทานต่อการเสียดทาน ความร้อน น้ำ และสารเคมีต่างๆ ทำให้ทางเดิน FRP Walkway ของ Work and Safe คุ้มค่าและปลอดภัยในการใช้งาน

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square