ระบบความปลอดภัยสำหรับการทำงานบนที่สูง (Fall Protection System)

WORK & SAFE เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบความปลอดภัยของการทำงานบนที่สูง ระบบ Fall Protection และวัสดุกันลื่น Anti Slip  การให้บริการของ WORK & SAFE ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ จำหน่าย ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ เพื่อการทำงานของลูกค้าเกิดความปลอดภัยสูงสุด ด้วยระบบที่ได้รับมาตรฐานสากล EN Standard และ OSHA เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของระบบความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

WORK&SAFE Services 

บริการของเวิร์คแอนด์เซฟ

ทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญของ Work and Safe พร้อมเข้าพบลูกค้าเพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการ เพื่อนำเสนอทางเลือกของระบบ ผลิตภัณฑ์ และเสนองบประมาณ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยบนที่สูงของ Work and Safe และ Supplier ที่มีมาตรฐาน ลูกค้ามีโอกาสเลือกระบบ ผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองต่อการใช้งานภายใต้ข้อจำกัดต่างๆได้อย่างมั่นใจ

ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและคำนวณโครงสร้างโดยวิศวกร จนถึงขั้นตอนการติดตั้งโดยทีมงานที่ได้รับการอบรม พร้อมเครื่องมือติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

บริการตรวจสอบพร้อมออก Certification รายปีหรือตามกำหนดเวลาของลูกค้า ช่วยให้ระบบมีความปลอดภัยในการใช้งานอยู่เสมอ

Construction Workers

สำรวจหน้างาน

Focused Office Workers

นำเสนอ

IMG_0455.JPG

ติดตั้งระบบ

Web 21.jpg

ตรวจสอบรายปี