Overhead Fall Protection

ระบบป้องกันการตกติดตั้งเหนือศีรษะ

ระบบ Overhead Fall Protection สามารถนำมาใช้งานสำหรับความปลอดภัยบนที่สูงกรณีที่นอกเหนือจากงานบนหลังคา ได้แก่ งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานคลุมหรือปลดผ้าใบคลุมรถบรรทุก การขนถ่ายวัตถุดิบ การตรวจตัวอย่างวัตถุดิบบนรถบรรทุก หรือพื้นที่ในการผลิตอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงจากการทำงานบนที่สูง  

Overhead Lifeline 

ระบบ lifeline ติดตั้งเหนือศีรษะ

lifeline
lifeline
lifeline
lifeline overhead

ระบบ Overhead Lifeline ออกแบบเพื่อความปลอดภัยสำหรับการทำงานบนที่สูง ด้วยระบบรอกที่สามารถเคลื่อนตามผู้ใช้งานไปตามพื้นที่ทำงานต่างๆ ช่วยให้ทำงานได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ด้านปลายของ Overhead Lifeline ได้ติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงกระแทก โดยระบบจะทำการควบคุมแรงกระแทกต่อบุคคลในกรณีที่ตกตามข้อกำหนดของ EN 795 รวมถึงลดแรงกระทำกับโครงสร้าง 

 

การติดตั้งชุด Overhead Lifeline สามารถยึดเข้ากับโครงสร้างอาคารหากมีความแข็งแรงเพียงพอหรืออาจตั้งโครงสร้างขึ้นใหม่เพื่อ สามารถครอบคลุมพื้นที่ทำงานได้ตามที่ต้องการ

Warehouse Lifeline 

ระบบความปลอดภัยสำหรับคลังสินค้า 

warehouse lifeline
lifeline
lifeline

การทำงานบนกองวัตถุดิบที่วางซ้อนกันสูงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการตก เพื่อความสะดวกและปลอดภัย สามารถติดตั้งชุด Overhead Lifeline สามารถยึดเข้ากับโครงสร้างอาคาร และด้วยการออกแบบของ Akrobat ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานต่อเชื่อมเข้ากับสาย lifeline ตลอดความยาวอาคารได้ ประหยัดและปลอดภัย

Anchorage Point 

ระบบจุดยึดอุปกรณ์ 

srl self retractable lifeline
srl self retractable lifeline
srl self retractable lifeline
srl self retractable lifeline

สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานที่ไม่กว้างมากนัก สามารถเลือกใช้ระบบจุดยึด Anchorage Point ที่มีความแข็งแรงสูง ยึดเข้ากับโครงสร้างภายในอาคาร เช่น คานเหล็ก คานคอนกรีต ประกอบกับอุปกรณ์ยับยั้งการตกอย่าง สาย Lanyard หรือ Self Retractable Lanyard (สายช่วยชีวิตชนิดดึงกลับอัตโนมัติ) ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ซึ่ง SRL มีสายเคเบิลให้เลือกหลายช่วงความยาวตามลักษณะการใช้งาน

 

การเลือกใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยอย่าง SRL มีจุดเด่นที่มี fall clearance ต่ำ เช่น กรณีที่ทำงานบนท้ายรถบรรทุกซึ่งสูงประมาณ​ 4 เมตรจากพื้น ซึ่งการใช้สาย Lanyard ทั่วไปไม่เหมาะสมเนื่องจากต้องใช้พื้นที่ทำงานสูงจากพื้นมากกว่า 6 เมตร 

lifeline
lifeline
lifeline

การทำงานบนที่สูงควบคู่ไปกับการใช้งานระบบเครนเป็นอีกลักษณะที่พบทั่วไปในการลำเลียงวัตถุดิบหรืองานซ่อมบำรุง ซึ่งผู้ปฎิบัติงานจำเป็นต้องช่วยคล้องหรือปลดตะขอเครนกับวัสดุ การติดตั้ง Overhead Lifeline ของ Akrobat SM ช่วยให้ความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันการตกจากที่สูง ชุดดูดซับแรงกระแทก Shock Absorber ของ Akrobat SM ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 795 ออกแบบสำหรับการใช้งานที่ช่วงเสากว้าง โดยติดตั้ง lifeline ได้ยาวถึง 25 เมตรโดยไม่ต้องมีจุดรับกลาง ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง สเตนเลสและอลูมิเนียมอัลลอย ปลอดสนิมเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ระบบนี้นอกจากให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานแล้วยังลดแรงกระชากต่อโครงสร้างเครนด้วย 

Overhead Crane Lifeline  

ระบบ lifeline ติดตั้งกับชุดเครน