SOLARWALK GR - ระบบราวกันตกบนหลังคา


ระบบราวกันตกเป็นระบบที่แยกพื้นที่อันตรายออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น บริเวณชายหลังคา ทางเดิน ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องอาศัยจุดคล้องเกี่ยว สะดวก ปลอดงานซ่อมบำรุง ด้วยการเลือกใช้ข้อต่อและท่อเหล็กกัลวาไนส์ แข็งแรง ทนทาน ประหยัด ติดตั้งง่ายโดยปราศจากงานเชิ่อมและงานสี 
 

ติดตั้งได้กับทุกลอนหลังคา

ทั้งรูปลอนหลังคาแบบหนีบหรือเจาะ ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง โดยใช้พื้นที่เพียง 60 ซม. ลดความเสี่ยงในการทำงานบริเวณชายหลังคา

ข้อต่อชุบกัลวาไนส์ HDG

มาตรฐาน ASTM A197 ประกอบติดตั้งง่าย ส่งมอบงานได้รวดเร็ว ปลอดงานตัด เชื่อม ทาสี

ราวกันตก Solarwalk GR ติดตั้งง่าย
ราวกันตกบนลอนหนีบ
ราวกันตกติดตั้งบนหลังคาแบบยิงสกรู

ติดตั้งได้กับทางเดิน FRP

การติดตั้งทางเดิน FRP บนหลังคา อาจอยู่ในพื้นที่ใกล้ชายขอบหลังคา ซึ่งประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและพื้นที่การติดตั้ง 

ข้อต่อราวกันตก ติดตั้งบนทางเดิน FRP
ข้อต่อสำเร็จรูปชุบกัลวาไนส์

ข้อต่อสำเร็จรูป

ข้อต่อเหล็กชุบกัลวาไนส์ สำหรับท่อขนาด 1 1/4 นิ้ว แข็งแรง ทนทาน มีรูปแบบสำหรับประกอบราวกันตกบนหลังคา 

ระบบราวกันตกบนหลังคา การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคามักออกแบบให้ใช้พื้นที่ติดตั้งสูงสุด ในบางโครงการเหลือพื้นที่บริเวณชายหลังคาน้อยกว่า 2 เมตรและเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากการตกจากที่สูง การติดตั้งราวกันตกจึงเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการตกในบริเวณชายหลังคา ซึ่่งจุดเด่นของราวกันตก SOLARWALK GR คือ ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย แข็งแรง ทนต่อการใช้งานกลางแจ้งเพราะใช้อุปกรณ์ติดตั้งเป็นเหล็กกัลวาไนส์และสแตนเลส ปลอดสนิมและงานซ่อมสี