เชิญพบกันที่บูธ C12 งาน THAILAND SAFE@WORK #33


งานสัปดาห์ความปลอดภัย

สำหรับงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 นี้ ทางบริษัทขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าชมนิทรรศการ โดยบริษัท Work and Safe นำเสนอระบบความปลอดภัยบนที่สูง พร้อมทั้งจัดเตรียมการสาธิตระบบต่างๆ เช่น lifeline, FRP walkway, guardrail, cage ladder, safety railในพื้นที่บูธ C12 เพื่อให้ผู้สนใจได้มีโอกาสสัมผัสการใช้งานจริง รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเลือกสรรระบบความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยในครั้งนี้บริษัทได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Akrobat มาร่วมแนะนำและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือก solution ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

work and safe

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square